Gynekologie

Mám svůj životní styl, plány do budoucna. Chci mít jistotu, že vše zvládnu dle svých představ. Nečekám na nemoc, jsem zvědavá, ptám se. To je normální.

Gynekologie

Poskytujeme komplexní gynekologickou diagnostickou a terapeutickou péči ve všech obdobích života ženy, včetně preventivních prohlídek. Součástí péče je i komplexní ultrazvuková a laboratorní diagnostika. Jsme schopni vám poradit při výběru hormonální léčby (antikoncepce, substituční terapie v menopauze či při jiných stavech deficitu), samozřejmostí je diagnostika a léčba přednádorových změn děložního čípku, gynekologických zánětů či neplodnosti. Nevyhýbáme se konzultacím z oblasti estetické chirurgie. Naše péče při využití nadstandardních programů ordinace může pokračovat i na spolupracujících gynekologicko-chirurgických pracovištích.

Na něco jsme zapomněli? Neváhejte se zeptat.

Poprvé na gynekologii

Ambulance poskytuje kompletní služby také klientkám, které dosud neměly zkušenost s návštěvou gynekologie. Služby jsou poskytovány ve stejných podoborech jak již bylo uvedeno. Plně si uvědomujeme specifika první návštěvy, důsledně vysvětlujeme dúvod a postup jednotlivých vyšetřovacích úkonů. Klientky ve věku 15-18 mají možnost absolvovat vyšetření spolu s matkou , dle platné legislativy vyžadujeme k výkonům souhlas rodiče/ů.

Služby oboru Dětská gynekologie ambulance neposkytuje.

K objednání využijte telefon 266 710 586 v době ordinačních hodin.