Poprvé na gynekologii...

Vstřícnost, komunikace , profesionalita a diskrétnost společně se zdravotnickými službami pro 21.století
 
... prostě: Naše klientky nás zajímají

O nás

Služby Gynekologicko porodnické a urogynekologické ambulance zajišťuje
MUDr. Jiří Chaloupecký MBA
IČ: 6238 8088
.
Je smluvním partnerem těchto zdravotních pojišťoven: VZP 111, ČNZP 205, OZP 207.

MUDr. Jiří Chaloupecký MBA

Vzdělání a kvalifikace:

Univerzita medicínského práva ( ČLK)2015
Licence ČLK primář NZZ Gynekologie a porodnictví2005, 2015
Diplom ČLK Celoživotního vzdělávání2012, 2017
Licence ČLK primář NZZ Gynekologie a porodnictví 2005
Licence ČLK pro výkon praxe Gynekologie a porodnictví 2000
Atestace 2.st. v oboru Gynekologie a porodnictví 2001
Atestace 1.st. v oboru Gynekologie a porodnictví 1996
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta (graduace) 1994
Certifikované odborné kurzy-- pořádané ČGPS ČLS JEP, Urogynekologickou společností, International Continence Society (ICS), International Urogynaecological Association (IUGA) 1995 - dosud
Certifikované odborné kurzy—Klinická hodnocení léčiv-- pořádané SUKL a Etickými komisemi, MZd ČR , mezinárodními organizacemi, vnitrofiremní semináře a prezentace 2002 - dosud

Pracovní zařazení:

Soukromá Gynekologicko porodnická a urogynekologická ambulance
Tovární 12, 170 00 Praha 7
2004 - dosud
Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2 , 180 00 Praha 8
starší sekundární lékař – gyn/por/urogynekologie –konzervativní i operační terapie
1994 - dosud
MEDA sro , Gynekologicko porodnická ambulance
Budínova 2 , 180 81 Praha 8 ( areál Nemocnice Na Bulovce)
lékař specialista - gyn/por/urogynekologie/oper. sál
2018 - dosud
Poliklinika Anděl, s.r.o.
Hvězdova 1073/33, 140 00 Praha 4
vedoucí lékař - gyn/por/urogyn/oper.sál
2015 – 2018
Manažer výzkumu léků, vedoucí klinických týmů
nadnárodní společnosti se sídlem GB, US, Fr
2002- 2010
OSVČ - činnosti spojené s výukou, tréninkem, vzděláváním, obchodem i administrativními činnostmi v oblasti zdravotnictví, výzkumu, marketingu1992 – dosud

Pedagogická a vědecko výzkumná činnost:

Výuka SZŠ, mediků (5. ročník ) i postgraduální výuka lékařů jinýchspecializací 2005 - dosud
Klinická hodnocení léčiv - 9 projektů - hormonální terapie, terapie urgence moči 1995 – dosud


MEDIC CENTRE, s.r.o.


IČ: 271 98 910


Společnost od svého vzniku v 90. letech poskytuje lékařské služby zejména v oborech gynekologie, porodnictví, urogynekologie , je zaměřená zejména na poskytování zdravotní péče nepojištěným pacientkám a na služby v systému nadstandardních programů. Komunikujeme v českém, anglickém, německém a ruském jazyce, nebráníme se komunikaci v jiných jazycích (třeba s překladatelem). Další činnosti společnosti souvisí se vzděláváním a tréninkem zdravotnického personálu či pacientů, s prováděním či s kontrolou klinických hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků.
MEDIC CENTRE, s.r.o. není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven.